Redesign av Life Science

Tabloidtidning

Exempel på hur den grafiska layouten ser ut inuti tidningen.